Հզոր, պահպանիչ աղոթք․ Տեր Հիսուսը խորհուրդ է տալիս ամեն օր այս պահպանիչ աղոթքը անել, քանզինք պահիր հայ զինվորին

Հետաքրքիր

Աղոթք Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետին.Սուրբ Միքայել Հրեշտակապետ, կռվի օրը պաշտպանիր մեզ, եղիր պաշտպան ընդդեմ չարի և դևերի ծուղակների: Մենք խոնարհաբար աղոթում ենք. Թող Աստված սաստի նրանց, և դու՜, ո՜վ իշխան երկնային զորաց, սատանային և մնացած բոլոր չար ոգիներին, որ աշխարհ են սողոսկում հոգիներ կործանելու համար, Աստծո զորությամբ դժոխք նետիր. ամեն

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։ այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս Ամէն։