Ռուս Բժ իշկը Ներկայացնում Է Մի Միջոց, Որը Բու ժում Է Տես ողության Հետ Կապված Բոլոր Խնդ իրները

Հետաքրքիր

Տեսող ությունը մարդու 5 հիմնական զգայարաններից մեկն է: Շատ մարդիկ ասում են, որ եթե չեն տեսնում, ապա նաև չեն էլ լսում: Դա իրոք այդպես է: Միջոցը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է. հալվե վերա գել՝ 100գ, բնական մեղր՝ 300գ, մանրեցրած ընկույզ՝ 500գ, 4 կիտրոնի հյութ Պատրաստման եղանակ.

Լվանալ հալվեի տերևները և եփել: Հետո կտրատել շատ բարակ կտորների:Բժշկա կան շղարշի օգնո ւթյամբ քամել տերևները և 12 օր պահել սառնա րանում: Դրանից հետո խառնել մյուս բաղադ րիչների հետ: Ըմպելիքն օգտագ ործել յուրաքան չյուր ուտելուց 30 րոպե առաջ.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ․ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար: ստացված տեղեկատվությունը չպետք է կիրառվի ինքնուրույն (օրինակ, բուժման նպատակներով)։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։