Ծույլերի համար նիհարելու երեք կանոն

Հետաքրքիր

Երբ խոսքը վերաբերում է առո ղջությանը և ֆիթ նեսին, շատերը կարծում են, որ իրենց վրա աշխատելը պետք է արվի քր տինքի, ար յան և արց ունքի միջոցով: Այնո ւամենայնիվ, դա այդպես չէ: Կարող եք նաև շատ «ծ ույլ» ձևերով հոգալ Ձեր կազմվ ածքի մասին:Համեմունք․Համեմունքները ոչ միայն համեղ են, այլ նաև օգնում են պայքարել ավելորդ քաշի դեմ: Ամսագրերում հրապարակված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մասնակիցները զգալիորեն քիչ են ուտում, եթե կեր կուրը հարուստ է համով և բու յրով:Կարգի բերեք պա հարանը․

Եթե ​​ցան կանում եք ավելի քիչ խոր տիկներ կամ որոշակի սնունդ օգտագործել, ապա դրանք հեռու պահեք Ձեր աչքից: Ուսումնա սիրությունը ցույց է տվել, որ մա րդիկ, ամեն այն հավանա կանությամբ, շատ են ուտում, եթե ապրանքի փաթե թավորումը թափանցիկ է:

Ջուր․Ուսում նասիրությունը, որը ներկա յացվել է ամսագրում, պարզվել է, որ մարդ իկ, ովքեր ուտելուց առաջ խմում են շուրջ 400 մլ ջուր, 12 շաբաթվա ընթացքում կորցրել են միջինը 4,3 կգ: Դա կարելի է հեշտությամբ բացատրել: Ջուրը նվազեցնում է ախորժակը: Բացի այդ, այն չունի կալորիա, ինչպես սոդան և հյութը: