Մի խելացի կին օձ է տանում իր տուն և սկսում խնամել նրան. Օրեր անց օձը սկսում է իրեն շատ տարօրինակ պահել. Առակ, որը պետք է իմանա յուրաքանչյուրը

Հետաքրքիր

Մի կին իր տուն օձ է բերում և սկսում է խնամել նրան: Օձը իրեն հիանալի էր զգում: Բայց մի օր օձը հրաժարվում է սննդից, նա ոչինչ չէր ուտում: Կնոջ ջանքերը ոչ մի արդյունք չէին տալիս: Կինը օձին տարավ անասնաբու յժի մոտ: Երբ բժ իշկը զննեց սողունին, կնոջը մի քանի հարց տվեց: Բժ իշկը հետաքրքրվեց արդյոք օձը գիշերը պտտվում է կնոջ մար մնի շուրջը:

Կինը պատասխանեց, որ իսկապես օձը ողջ գիշեր փորձում է գրկել իրեն և կինը մտածում է, որ նա իր երախտագիտությունն է հայտնում կնոջը: Մինչդեռ բժ շկի եզարակացությունը սար սափեցրեց կնոջը. օձը պատրաստվում էր ուտել կնոջը: Օձը հրաժարվում էր սննդից, որպեսզի ստա մոքսում տեղ ազատվի խոշոր կերի համար: Գալարվելով նրա մարմ նի շուրջ օձը փորձում էր հաՍկանալ իր «համեղ պատառի» չափը:

Այս պատմությունը խորը իմաստ ունի:Հաճախ ընկերները, որոնք մեզ ժպտում են և մեզ հետ են ողջ ժամանակ, կարող են դա վաճանել մեզ: Մի վա խեցեք իրական թշ նամուց, վա խեցեք ընկեր ձևացող թշ նամուց, վերջինիս հարվածը շատ խորն է լինում և կարող է սպ անել: